Ny internetportal för naturvetenskaplig utbildning

Europeiska kommissionen har lanserat Xplora, en internetportal som riktar sig till lärare, elever, forskare och andra som är involverade i naturvetenskaplig utbildning. Syftet med internetportalen är att få fler unga människor att intressera sig för naturvetenskap.

På Xplora kan man bland annat finna undervisningstips, få insikt i praktiska vetenskapsprojekt, följa expertdiskussioner och skapa communities för vidare diskussioner.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande
Xplora

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information