Ny svensk organisation för EU-forskning

Regeringen meddelade 26 maj i ett pressmeddelande att man gett Vinnova i uppdrag att inordna EU/FoU-rådet som ett sekretariat i sin verksamhet. Den nya organisationen skall träda i kraft den 1 januari 2006.

- Den nya organisationen kommer att göra oss slagkraftiga i förhandlingarna kring EU:s nya forskningsprogram, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Ministern har ambitionen att EU ska finansiera svensk forskning för två miljarder kronor, det vill säga dubbelt så mycket som idag.

Förändringen ökar möjligheterna till kopplingar mellan nationella programsatsningar och EU:s forskningssamarbete inom olika områden. Vinnova bedriver redan ett aktivt EU-arbete och har de industrikontakter som underlättar arbetet med att öka svenskt industrideltagande i programmen. När rådet inordnas i Vinnova blir den nationella organisationen tydligare och samverkan mellan olika aktörer främjas enligt regeringen.

Uppdraget har lämnats med förbehåll för riksdagens godkännande av regeringens forskningspolitiska proposition: Forskning för ett bättre liv.

För mer information kan kontakt tas med Thomas Johansson, Pressekreterare på 08-405 18 17, 070-364 18 17 eller thomas.johansson@educult.ministry.se

/MF08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information