Nya anslag för TEN-T

Kommissionen har nyligen anslagit 356 miljoner euro för utredningar och genomförande av projekt inom området transeuropeiska transportnät (TEN-T). Större delen av dessa medel är avsedda för järnvägsprojekt. Kommissionens vice ordförande Jacques Barrot menar att, "EU:s bidrag till stora transeuropeiska infrastruktursprojekt spelar en viktig roll för dessas genomförande. Utan detta bidrag skulle vissa projekt aldrig genomföras eller också skulle de försenas betydligt.".

Sverige har fått medel beviljat för fyra projekt, alla belägna i södra Sverige. Tre av dessa är järnvägsprojekt. Under hösten kommer det dock att fattas beslut om finansieringen av TEN-T-projekt i de tio nya medlemsstaterna, samt av andra TEN-T-projekt.

/John

Läs mer:

EUROPA - EU-nyheter

08 Dec 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information