Nya förslag på forskningsinfrastrukturer

Europeiska strategiforumet för forskningsinfrastrukturer (ESFRI) presenterade idag en lista med 23 konkreta exempel på nya, storskaliga infrastrukturprojekt som de anser att Europa behöver och som skulle kunna förverkligas under det sjunde ramprogrammet 2007-2013. Med forskningsinfrastruktur menas verktyg som bidrar med tjänster som är nödvändiga för ett vetenskapssamhälle; till exempel bibliotek, databaser, teleskop, biologiska arkiv och baser för satellit- och flygplansobservation. För mer information om de föreslagna projekten, se länk nedan.

/Karin

Läs mer:

Pressmeddelande
Mer om projekten

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information