Nytt direktiv för ökad transportsäkerhet

Parlamentet sa idag ja till förslaget om kortare körtider och längre vila för professionella chaufförer, både vad gäller transporter av varor och människor. För första gången har man kommit överens om gemensamma åtgärder för alla medlemsstater om hur man kan förbättra väg säkerheten. Från och med maj 2006 ska alla nya lastbilar och bussar vara utrustade med en digital färdskrivare som registrerar fordonets körtimmar.

Parlamentet sa även ja till direktivet om hur man ska kontrollera att lagstiftningen efterföljs. Fler kontroller kommer att införas och straffen kommer att bli högre.

Lagen tillåter bara 56 körtimmar i veckan, men för de medlemsstater som vill skärpa reglerna ytterligare kan göra det inom sina landsgränser. Lagen syftar till att förhindra social dumpning.

/Sofia

Läs mer:

Fewer driving hours mean fewer accidents
Press release

08 Dec 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information