Nytt program för tillväxt och arbeten

EU-kommissionen har lagt fram ett nytt förslag på ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme). Syftet med programmet är att stödja aktiviteter som utvecklar näringslivets och industrins innovationskapacitet. Programmets budget ligger på cirka 4,2 miljarder euro för åren 2007-2013. Ramprogrammet är uppdelat i tre delar; ett program för entreprenörskap och innovation, ett för informations- och kommunikationsteknologi samt ett för effektiva och förnyelsebara energikällor.

/Karin

Läs mer:

Kommissionens pressmeddelande
Mer information från kommissionen
Generaldirektoratet för näringsliv och industri


08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information