Nytt ramprogram för konkurrenskraft och innovation

Ministerrådet har beslutat att 3,2 miljarder euro ska avsättas till ett nytt ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) under perioden 2007-2013. Ramprogrammet syftar till att öka EU:s produktivitet och konkurrenskraft och omfattar bland annat stöd till företag och entreprenörskap samt stöd för ökad energieffektivitet. Det senare genom energiprogrammet "Intelligent Energy Europe".

Ramprogrammet är en del av Lissabonstrategin och ska komplettera övriga stödprogram som det sjunde ramprogrammet för forskning och stöden inom EU:s regionalpolitik.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information