Öppen konsultation om den europeiska transportpolitiken

Kommissionen har lanserat en öppen konsultation för en halvtidsutvärdering av vitboken "European transport policy for 2010". Vitboken antogs i 2001 och gav förslag på hur man ska kombinera olika åtgärder för att åter nå balans mellan olika transportsätt, minska trafiken på belastade vägar, förbättra kvaliteten på transporten, och att möta globaliseringen. Halvtidsutvärderingen ska kontrollera om dessa målsättningar kan uppnås eller om de behöver justeras.

Behovet av att utvärdera och uppdatera vitbokens slutsatser beror på att nya och framträdande utvecklingar har påverkat de omständigheter som för vitboken utgår ifrån. Exempel på sådana utvecklingar är bland andra EU:s utvidgning, dålig ekonomisk tillväxt i EU, det höga oljepriset och nya angelägenheter så som säkerhetsaspekten inom EU. Kommissionen lanserar denna öppna konsultation för att ta del av intressenter och allmänhetens synpunkter på den europeiska transportpolitiken.

Läs mer:

Läs mer

08 Dec 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information