Offentlig konsultation om TEN-T

Generaldirektoratet Transport har öppnat en offentlig konsultation om utvidgning av de Transeuropeiska Transportnäten (TEN-T) till de nya grannländerna och regionerna. Konsultationen kommer att vara öppen till och med 31 mars.

/Karin

Läs mer:

Offentlig konsultation

08 Dec 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information