Parlamentet har godkänt det sjunde ramprogrammet för forskning

Budgeten under programperioden 2007-2013 uppgår till drygt 50 miljarder euro vilket motsvarar en ökning på 40 procent jämfört med budgeten för det sjätte ramprogrammet. Efter den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturfonderna är forskningsområdet det som får störst del av EU:s budget.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information