Resolution om nanovetenskap och nanoteknik

Inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) har europaparlamentet antagit en resolution om nanovetenskap och nanoteknik. Genom resolutionen vill parlamentet bland annat betona behovet av att öka de offentligt finansierade investeringarna i forskning och utveckling. Detta anses nödvändigt för att Europa ska kunna behålla sin konkurrenskraft inom nanovetenskap och nanoteknik. Parlamentet uppmanar dessutom EU att inrätta ett patentövervakningssystem för dessa områden som ska ledas av det europeiska patentverket.

/Maria Didi

Läs mer:

Resolution

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information