Sjunde ramprogrammet får 48 miljarder euro

I och med att EU:s långtidsbudget är klar är det även bestämt hur mycket av budgeten som ska gå till det sjunde ramprogrammet. Under sjuårsperioden 2007-2013 kommer ramprogrammet att få 48 miljarder euro. Kommissionen hade föreslagit en budget på 72 miljarder euro för sjunde ramprogrammet, så överenskommelsen ligger långt under ursprungsförslaget. Dock ökar budgeten jämfört med sjätte ramprogrammet. Budgeten kommer att öka successivt varje år vilket innebär att den under 2007 kommer att vara 40% större jämfört med sjätte ramprogrammet. 2013 kommer budgeten vara hela 75% större.

Nu ska kommissionen komma med förslag på hur pengarna till ramprogrammet ska fördelas på de olika delarna. Vissa satsningar kommer att skäras ner eftersom att ursprungsförslaget inte godtogs. Av den totala budgeten så räknar kommissionen med att tre fjärdedelar går till fortsättningar på delar av sjätte ramprogrammet. En fjärdedel kommer att gå till nya initiativ så som Europeiska forskningsrådet, Joint Technology Initiatives (JTI) och Artikel 169-projekt. Av de nya initiativen kommer Europeiska forskningsrådet att prioriteras.

/Sofia

Läs mer:

Europaprogrammen

16 Nov 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information