Sjunde ramprogrammet för forskning

Kommissionen har presenterat sitt förslag på sjunde ramprogrammet för forskning. Kommissionens förslag gäller för 2007-2013 och innebär mer än en fördubbling av den tidigare budgeten, räknat per år. Anledningen till den ökade budgeten är att forskningen blir allt mer komplex och kräver mer resurser, samt att fler länder efter utvidgningen ingår i unionen. Totalt föreslås en budget på 67,8 miljarder euro. En förändring mot tidigare ramprogram är att det kommer att sträcka sig över sju istället för fyra år. Programmet kommer också att bli mer användarvänligt för forskarna, bland annat när det gäller ansökningsförfaranden, administrativa rutiner och det sätt som kommissionens dokument är utformade på.

Huvudprioriteringarna för 2007-2013 delas in i tio tematiska områden: hälsa, livsmedel, jordbruk och bioteknik, informations och kommunikationsteknik, nanoteknik, energi, miljö och klimatförändringar, transport, rymden, säkerhet och socioekonomisk forskning och humaniora. Grundkomponenterna i sjunde ramprogrammet är satsningar på forskningssamarbeten, förstärkning av mänskliga resurser och mer satsningar på forskarinfrastrukturer. Även ett nytt europeiskt forskningsråd ingår i förslaget.

/Helena

Läs mer:

FP7-förslaget
Pressmeddelande
EU/FoU-rådet

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information