Sverige - en av de mest innovativa länderna i världen

En rapport som World Economist Forum (WEF) sammanställt visar att Sverige, Finland och Danmark toppar listan över de mest innovativa och konkurrenskraftiga länderna i världen.

Utöver de nordiska länderna finns ytterligare tre EU-medlemmar; Holland, Tyskland och Storbritannien bland de tio främsta i världen på området. Detta kan ses som ett bevis på att EU:s fokusering på innovation och teknologi genom investeringar har varit en lyckad strategi för att öka konkurrenskraften.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

08 Dec 2006 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information