Transportbidraget återställs – klartecken från Kommissionen

Kommissionen har meddelat att de inte gör några invändningar mot den anmälda ändringen av stödordningen för förordningen (2000:281) om transportbidrag. Inom kort kommer därför regeringen att ta beslut om förordningsändringen och den lär tas i bruk kort därefter. Så snart den nya förordningen träder i kraft kan Nutek betala ut den del av transportbidraget som företagen är berättigade till.

I vårpropositionen 2005 beslutade regeringen att göra en besparing på anslaget för transportbidraget med 50 miljoner kronor. Därmed minskades företagens utrymme för att få transportbidrag. Senare visade det sig att det statsfinansiella läget var mer positivt än prognostiserat och att det fanns möjlighet att återinföra transportbidraget till sin ursprungliga nivå. Eftersom en förordningsändring sker inom ramen för statsstödsreglerna skall den notifieras och godkännas av kommissionen.

/Sofia08 Dec 2006 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information