Delade åsikter om en gemensam skogspolitik inom EU

I dagsläget har EU ingen formell rätt att hantera skogspolitiska frågor. Det pågår dock försök att skapa någon form av gemensam skogspolitik för EU, vilket allt fler svenska skogsaktörer är positiva till. I sin doktorsavhandling har Therese Andersson funnit att det största motståndet mot en sådan utveckling kommer från politiskt håll. De hävdar att skog är en nationell tillgång som till stor del är privatägd, och därför bör skötas nationellt utifrån svenska förutsättningar.

Therese Andersson har intervjuat drygt fyrtio skogsaktörer på olika nyckelposter, både nationellt och i Bryssel. Bland de intervjuade finns svenska politiker och tjänstemän vid olika departement och myndigheter, skogsägare, samer och representanter från industri och miljörörelse.

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

15 Nov 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information