Energikommissionär träffar svenska regeringen

Bakgrunden till mötet är EU-kommissionens presentation av åtgärder för att få till stånd en ny energipolitik för Europa. Förslaget lades fram den 10 januari och fokus i det omfattande åtgärdspaketet ligger på att bekämpa klimatförändringarna, främja försörjningstryggheten och öka Europas konkurrenskraft.

/Maria Didi

05 Feb 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information