EU investerar 1,2 miljarder euro i IKT-forskning

Denna första ansökningsomgång för IKT-projekt inleddes den 22 december 2006 och kommer att avslutas den 8 maj 2007. Alla organisationer i Europa är välkomna att delta med projekt. Projektkonsortierna måste lämna in ett gemensamt förslag som sedan kommer att utvärderas av oberoende expertpaneler. Förslagens kvalitet kommer att vara utslagsgivande.

För mer information, klicka på länken nedan.

/Maria Didi

Pressmeddelande

01 Feb 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information