EU-miljarder till innovativa småföretag

""Med starka band mellan offentlig och privat finansiering kommer EUROSTARS att ge ett krafttillskott till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Det ger dem möjlighet att samarbeta med de bästa forskargrupperna i Europa och omvandla nya idéer till framgångsrika affärer"", sade vetenskapskommissionär Janez Potonik.

/Maria Didi

Pressmeddelande

12 Sep 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information