EU söker experter

Generaldirektoratet för forskning efterlyser oberoende experter som kan bistå den europeiska kommissionen vid genomförandet av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. Kommissionen kommer att börja anlita experterna inför de första projektbedömningarna som förväntas äga rum i mars 2007.

Du kan redan nu göra en ansökan eller nominera någon som anses lämpad för uppdraget. Sista ansökningsdag är dock den 31 juli 2013.

/Maria Didi

Läs mer:

Enskild ansökan
Nominera en expert

31 Jan 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information