Förslag om en europeisk energipolitik

Kommissionens förslag om en gemensam energipolitik innehåller ett antal ambitiöst satta mål för utsläppen av växthusgaser och förnybar energi och tar sikte på att skapa en fungerande inre marknad för energin och stärka regelverket. Bland annat uppmanas EU-länderna att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent till år 2020. Dessutom föreslår kommissionen att en femtedel av alla energikällor i EU ska vara förnybara till 2020 och att 10 procent av alla transporter ska köras på biobränsle.

"EU går nu in i ett nytt skede. Energipolitiken var en kärnfråga i början av det europeiska samarbetet. Vi måste sätta energipolitiken i centrum igen. Klimatproblem, ökande importberoende och högre energipriser är en realitet för alla medlemsländer i EU. En gemensam europeisk linje är nödvändig för att kunna leverera en hållbar, säker och konkurrenskraftig energi" sade kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information