Godkänt transportstöd för norra Sverige

Transportstödet gäller för perioden 2007-2013 och bidrag kommer att betalas ut retroaktivt från 1 januari i år. Regeringen gör bedömningen att det totala transsportstödet för 2007 kommer att hamna runt 450 miljoner kronor, vilket är högre än åren innan.

Det nya stödsystemet innehåller en del förändringar som syftar till att skapa ett rättvisare system. Förändringarna grundas i en utredning av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) och utgår ifrån de faktiska transportmerkostnaderna som företagen har. Den nya indelningen innebär att vissa delar av en kommun förlorar upp till 15 procent av stödet medan andra delar av samma kommun får oförändrade bidragssatser.

I det nya systemet finns det inte längre någon gräns för minimumvikt eller fraktkostnad för att vara berättigad stöd, vilken gör det möjligt för mindre företag att söka. Däremot införs det ett maxbelopp på 15 miljoner per bidragsmottagare och kalenderår. Större enskilda större tag som Volvo Lastvagnar i Umeå förlorar därmed på det nya avtalet. Umeås sänkning med 5 procent innebär för Volvo en förlust på 12-15 miljoner kronor per år.

/Jenny Johansson

Läs pressmeddelandet

Läs sammanfattningen av dokumentet som godkändes

26 Okt 2007 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information