Kan EU vara med och finansiera vårt projekt?

2007 gick EU in i en ny programperiod som sträcker sig fram till 2013. Nya program har tillkommit och andra har gjorts om. Nu har EU-upplysningen sammanställt samtliga stödprogram för nedladdning. Eftersom en del av informationen ännu är preliminär kommer det att göras en tryckt version först till hösten.

/Maria Didi

Din guide till EU-stöd 2007-2013

29 Jun 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information