Mot en hållbar energi – EU lanserar ny temavecka

Målsättningen med EUSEW är att man ska komma fram till vilka grundläggande åtgärder som krävs för att uppnå de två huvudsakliga delarna av den föreslagna energipolitiken; påskynda övergången till energi som ger ett lågt koldioxidutsläpp samt öka energieffektiviteten. "Energipolitik handlar inte bara om lagstiftning utan även om kommunikation, att lyssna och samla alla intressegrupper. Med EU Sustainable Energy Week ges ett forum för intressegrupperna att tillsammans med kommissionen företa en riktig europeisk energirevolution" sade kommissionären med ansvar för energi, Andris Piebalgs.

/Maria Didi

Läs mer:

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information