Nytt forum för hållbar kärnkraft

Forumet är till för att diskutera hur denna sektor ska utvecklas samt vilken sorts forskning som behövs för att uppnå målen. Detta initiativ är en åtgärd för att möta det ökade energibehovet. Energikonsumtionen i världen kommer uppskattningsvis att fördubblas innan 2050. Kommissionären för forskning Janez Poto?nik menar på att för de länder som väljer kärnkraft kommer det att bli en del av deras lösning till att säkerhetsställa utbudet av energi samt att minska växthusgaserna. Han påpekar dock att det är viktigt med forskning och samarbete för att öka säkerheten och minska kärnkraftsavfallet.

Mer information

/Jenny Johansson

24 Sep 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information