Nytt instrument för att finansiera FoU

Instrumentet ingår i det sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) och EIB:s program för FoU. Det syftar till att få den privata sektorn att öka sina investeringar i FoU. Tillsammans kommer kommissionen och EIB att bistå med upp till två miljarder euro för perioden 2007-2013. Satsningen riktar sig främst mot större innovativa företag men kommer även att vara tillgängligt för mindre företag som bidrar till det sjunde ramprogrammets mål.

/Maria Didi

RSFF

13 Jun 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information