Prioriterade projekt till TEN-T

I de fyra ansökningsomgångar som utlysts har kommissionen fått in 221 projektförslag. Sammanlagt ansöktes om över 11,5 miljarder euro i bidrag, vilket är betydligt mer än de tillgängliga EU-anslagen på 5,1 miljarder euro. De utvalda projekten präglas av gränsöverskridande samverkan och miljövänliga transportsätt.

/Anna-Karin Lundström

Läs pressmeddelandet här

23 Nov 2007 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information