Regionens EU-projekt mottar prestigefyllt stipendium

Med hjälp av videokonferenslokaler på bland annat vårdcentraler, sjukstugor och sjukhus, är det i dag möjligt för logopederna vid Norrlands universitetssjukhus att koppla upp sig med ett 25-tal orter. Den logopediska vård och behandling som i dag genomförs på distans anses likvärdig med den som bedrivs på sjukhuset.

Dessutom är det nu möjligt, med fast eller trådlös bredbandsuppkoppling, att också använda tekniken hemma hos patienter. För patienterna anses detta mycket fördelaktigt eftersom de slipper långa resor.

Vitalis är mötesplatsen för alla som arbetar med IT-lösningar inom hälsa, vård och omsorg. Stipendiernas syfte är att främja, stödja och stimulera utvecklingen av IT-lösningar inom vården. Projektet logopedi på distans belönas med 25 000 kronor.

/Maria Didi

Pressmeddelande

29 Mar 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information