Stärkt samarbete mellan EU och dess grannregioner inom transportområdet

I kommunikationen skissar kommissionen fram de första stegen av en omfattande policy för en närmare integration av EU:s transportsystem med dess grannstater. Policyn fokuserar på den huvudsakliga infrastrukturen för internationell transport och lagstiftningen som övervakar användningen av dessa rutter. Över tiden är målsättningen att fastställa gemensamma regler för transportsektorn som helhet och därigenom skapa en effektiv transportmarknad för EU och dess närområde. Två av de transportaxlar som nämns som de viktigaste för den internationella handeln berör norra Sverige. Den första är Motorways of the Seas som bland annat länkar till ryska Barents. Även den andra  transportkorridoren går till Barents. Denna startar från Norge och passerar sedan Sverige och Finland.

För mer information om "Riktlinjerna för transport i Europa och dess grannstater", klicka på länken nedan.

/Maria Didi

Pressmeddelande

31 Jan 2007 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information