Svenskt deltagande i FP6

I rapporten framkommer det att universiteten och högskolorna har varit den största aktörsgruppen i Sverige. Totalt har dessa erhållit 308, 7 miljoner euro i kontrakterade medel. Lunds Universitet är den aktör som tagit hem mest medel i Sverige. 64,5 miljoner euro har kontrakterats till Lunds Universitet vilket motsvarar 12.7 procent av det svenska deltagandet. Umeå Universitet har erhållit cirka 8 miljoner euro och Luleå Tekniska Universitet har mottagit cirka 5,6 miljoner euro.

/Maria Didi

Svenskt deltagande i sjätte ramprogrammet

27 Jun 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information