Två av regionens bredbandsprojekt har nominerats till ’best practice’ av EU

Utgångspunkten för konferensen är att bredband är ryggraden i det kunskapsbaserade samhället. Med tillgång till Internet kan nya former av affärsverksamheter omvandla livet för individer, öka den sociala sammanhållningen och bidra till en ekonomisk tillväxt. För att sprida goda exempel och främja en utbyggnad av bredbandsnätet i Europa uppmuntrade kommissionen perifera regioner med naturgivna handikapp att nominera sina bästa bredbandsprojekt för en utställning i Bryssel den 14-15 maj. Över 163 bidrag skickades in och i slutgallringen fanns två projekt från norra Sverige:

• The village power model - Providing the same opportunities for living or running a business in a small village as in the city (Skellefteå kommun)
• TUTA - Services development training work (Kalix)

Vilket projekt som slutligen utses till Europas bästa bredbandsprojekt avgörs genom en omröstning på nätet.För mer information om konferensen och de två bredbandsprojekten, klicka på länkarna nedan.

/Maria Didi

Bridging the Broadband Gap
The village power model
TUTA

15 Maj 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information