2009 - Året för kreativitet och innovation

Den Europeiska kommissionen anser att Europa behöver höja kapaciteten inom området kreativitet och innovation. Kreativa och innovativa människor har lättare att anta utmaningar och vara öppna för nya idéer i ett mångkulturellt och kunskapsbaserat samhälle. Detta förutsätter att det finns utbildade och tränade individer i samhället.

Kommissionen kommer att bjuda in medlemsstater för att tillsätta nationella samordnare som kan samarbeta i en styrgrupp på EU nivå. Ján Figel, kommissionären ansvarig för utbildning, kultur, träning och ungdomsfrågor, sade i samband med antagningen att: " By combining action at Community, national, regional and local levels, it can generate synergies and help to focus policy debate on specific issues".

Läs mer

/Huda Zaid

 

24 Apr 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information