40 miljoner till EU-projekt

Projektet  Networking for Communications Challenged Communities: Architecture, Test beds and Innovative Alliances (N4C) har en budget på nästan 40 miljoner kronor under tre år.

I projektet N4C ska LTU via Institutionen för arbetsvetenskap i samverkan med Universidad Politécnica de Madrid i Spanien och Trinity College Dublin i Irland forska inom området bredbandslösningar för områden som i dag saknar täckning, det vill säga dit varken ADSL, satelliter eller 3G når.

Den teknik som ska vidareutvecklas är så kallad fördröjningstolerant nätverksteknik (Delayed Tolerant Network, DTN), och projektet ska också vidareutveckla två test beds där DTN-tekniken och olika tillämpningar testas.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

/Martin Persson

08 Maj 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information