EU-pengar till forskning om grundskolelärare

Den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet tilldelas nästan en miljon kronor för att ansvara för Sveriges del i projektet. Grundtvig-programmet, som är inriktat på vuxnas lärande, är ett delprogram inom EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa. Allt fler europeiska lärare är över 50 år, och yngre lärare söker ofta andra karriärvägar vid sidan av läraryrket. På vissa håll råder därför brist på kompetenta lärare, något som i sin tur påverkar kvaliteten på grundskoleutbildningen. Syftet med det europeiska projektet "2AgePro, Generational Change in the Teaching Profession" är att försöka hitta sätt att motverka dessa problem, bland annat genom att skapa modeller för samarbete och kommunikation mellan erfarna och yngre grundskolelärare.

Läs mer

// Kristofer Eliasson

 

30 Sep 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information