FP 7 mer värt än bara pengar

Vinnova lyfter i en ny rapport nyttan av att delta i EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Fokus ligger framför allt på vilken nytta som kan finnas utöver den självklara nyttan som det innebär att få sitt projekt finansierat.

En viktig slutsats är att det ofta inte alls är finansieringen som är det viktiga motivet för att delta. Ett exempel är Volvo Aero som visar på sin strategiska affärsnytta av att finnas med i viktiga internationella testmiljöer. Andra exempel på effekter som man kanske inte tänker på i första hand har att göra med företag eller universitetet som attraktiv arbetsplats. Det blir helt enkelt lättare att rekrytera duktiga människor om det finns stimulerande internationella samarbeten att arbeta i. 

Några andra aspekter som kommer fram gäller den kunskap som man får tillgång till. I konsortierna kommer man ofta i kontakt med ny spetskompetens som kan tillföra den egna organisationen mycket. Vid sidan av projektet kan ny spännande kunskap komma fram, något som inte syns i projektredovisningen men som kan vara det viktigaste resultatet ändå. Just detta lyfter företaget Acreo fram som en mycket viktig anledning till att delta i ramprogrammen.

Bakgrunden till rapporten är en konferens som Vinnova arrangerade i höstas tillsammans med  Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Läs mer i VINNOVAs rapport ""EU-projekt - mer värt än pengar"", se här.

/SM

 

10 Jan 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information