Miljoner till bioteknikinkubatorn i Umeå

Umeå Biotech Incubator (UBI) är en specialiserad företagsinkubator med tillgång till egna våtlaboratorier och med uppgift att hjälpa forskare och entreprenörer inom områdenA bioteknik och ""Life Science"" att kommersialisera sina forskningsresultat och bilda nya bioteknikföretag.UBI startades 2003 som ett EU Mål 1-projekt. 

För närvarande finns14 olika projekt i UBI. Några är i tidig utvärderingsfas medan andra har kommit längre och söker riskkapital för sin fortsatta utveckling. Nya lokaler för inkubatorn inreds för närvarande i Uminova Science Park med planerad inflyttning 1 september.

UBI startades 2003 som ett EU Mål 1-projekt och har därefter utvecklats vidare som ett bolag med stöd från ägarna, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Nyligen fick UBI ytterligare medel från EU inom Mål 2.

- Det tar åtta-nio år att utveckla ett bioteknikföretag som kan generera vinst, säger Tor Ny, professor i medicinsk kemi och drivande inom inkubatorn. Starten och de första åren är tuffa och då ser man inte till särskilt många finansiärer. UBI har till uppgift att hjälpa forskare och entreprenörer att utvecka projekten under denna initiala period.

För mer information, kontakta professor Tor Ny, 090-786 65 65 tor.ny@medchem.umu.se

/Martin Persson

03 Jun 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information