Miljonregn över LTU!

Totalt tilldelas LTU drygt 72,9 miljoner kronor, där merparten går till projektet NSS, Nordic safety and security som får 31 miljoner kronor och till Centrum för medicinsk teknik och fysik som tilldelas 28,2 miljoner kronor.
Dessutom får träforskningen vid LTU totalt drygt 13,6 miljoner kronor.

Läs mer här.

/Martin Persson

23 Apr 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information