Ökat stöd till forskare!

Storfilmer som "Casino Royal", "Sagan om ringen", "Superman returns" har alla en gemensam nämnare, nämligen den höga kvaliteten på specialeffekterna. Det program som ligger till grund för specialeffekterna är skapad av européer. Stödet att genomföra detta program kommer ifrån EU:s sjunde ramprogram för forskning, i synnerhet Marie Curie-åtgärderna som är tillämnade att bättra på forskarnas utbildning och rörlighet under deras arbetsliv.

Skaparna av specialeffekterna och diverse privata aktörer samlas den 14 januari kring just Marie Curie-åtgärerna, i samband med denna konferens skall samarbetet mellan universitet och företag diskuteras. I ett led att främja EU:s konkurrenskraft har kommissionen inrättat genomförandeorganet för forskning, som bland annat kommer att ansvara för Marie Curie stipendierna. Europeiska forskningsrådet, är ytterligare en tjänst har skapats, de får ett genomförandeorgan som skall genomföra det sjunde ramprogrammets särskilda idéer.  

/Huda Zaid

Läs mer

16 Jan 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information