Unik forskning om norrlänningars syn på nuet och framtiden

De cirka 70 frågorna undersöker hur det är att bo och leva i olika kommuner, hur man ser på framtida regioner och hur demokratin och välfärden fungerar där man bor. Undersökningen är unik, och genomförs av forskare vid de tre nordligaste universiteten.

- Studien ingår i arbetet med att bilda nya regioner, och har också betydelse för att förstå förutsättningarna för Norrlands utveckling i stort, säger projektledare Anders Lidström, Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Läs mer

/Andrea Bohman

29 Sep 2008 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information