AER:s innovationspris 2009

AER:s innovationspris syftar till att belöna regionala myndigheter som har stimulerat, utvecklat och implementerat innovationer i deras territorium; man identifierar och främjar de bästa metoderna genom att demonstrera hur regioner kan medverka till regional ekonomisk välfärd.

Vår globaliserade värld innebär hård konkurrens och då är innovationer ett måste. Genom att jämföra oss med andra blir vi medvetna inte bara om våra skillnader utan också våra konkurrenskraftiga fördelar. Jämförelsen hjälper kreativiteten och utveckling av nya idéer. Priset har en symbolisk innebörd som kan generera investeringar och uppmärksamhet för den region som vinner. Den vinnande regionen kommer att få betydande publicitet, när de presenteras inför nästa års generalförsamling och Europeisk media.

Sista datum för ansökan är 1 juni 2009. Klicka här för mer information på AER:s hemsida.

Läs mer

/Torbjörn Lindahl

18 Feb 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information