Avtal om partnerskap för förbättrad infrastruktur i norra Europa

Konferensen för Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), som hölls i Neapel under förra veckan, inleddes med positiva besked för den europeiska transportutvecklingen. 

Under konferensens första dag lät Europeiska kommissionen meddela att ett samförståndsavtal om partnerskap för transport och logistik antagits för att förbättra infrastrukturen i norra Europa.

Avtalet undertecknades av representanter från Europeiska kommissionen, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige, Tyskland samt Vitryssland.

Partnerskapet för transport och logistik i norr ska förbättra viktiga transportförbindelser mellan olika länder, samtidigt som det ska stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen. Befintliga infrastrukturprojekt ska också skyndas på och flaskhalsar ska tas bort. En av partnerskapets första uppgifter är att identifiera projekt av gemensamt intresse.

-Nordeuropa är en region som är rik på naturresurser och har en högutvecklad industrisektor, sade infrastrukturminister Åsa Torstensson och pekade vidare på nödvändigheten att förbättra tillgängligheten då de långa avstånden inom den nordliga regionen, men även mellan regionen och övriga Europa utgör en stor utmaning.

Europeiska kommissionen har även beslutat att totalt 500 miljoner euro kommer att investeras i befintliga och framtida infrastrukturella projekt runt om i Europa för att på så vis stimulera den ekonomiska återhämtningsprocessen.

Projektanslag kommer att delas ut i två omgångar där det första projektanslaget tilldelas 11 medlemsländer.

Totalt kommer Sverige att motta 22,2 miljoner euro genom projekt i Malmö hamn samt till Partillsförbindelsen i Göteborg. Senare i år kommer ytterligare mottagare av projektanslag genom TEN-T att presenteras.

Europeiska kommissionens vice ordförande och ansvarig för EU:s transportpolitik, Antonio Tajani, menar att Europas tillväxtkapacitet är beroende av en välutvecklad transportinfrastuktur och att TEN-T programmen spelar en betydelsefull roll i dess utvecklingsprocess.

En fördubbling av trafiken mellan medlemsländerna väntas till 2020 och stora investeringar kommer att behövas för att komplettera och modernisera det infrastrukturella nätverket på ett hållbart och långsiktigt vis.

Läs mer om TEN- T dagarna

Läs mer om partnerskapet för norra Europa

Läs mer om det utökade anslaget till infrastrukturella projekt

Läs mer på Regeringens hemsida

/ Maria Estefors

27 Okt 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information