ERC utvärderat efter två år

Rapporten framhåller att det är en framgång att ett forskningsråd som helt baseras på finansiering utifrån kvalitet och fristående från nationell påverkan har etablerats. Därmed finns för första gången ett fristående europeiskt instrument för forskningsfinansiering. Samtidigt har det förekommit en hel del kritik och diskussion om tunga administrativa system som ERC, dess bidragstagare och granskarna måste rätta sig efter.

Rapporten uppmanar Europeiska kommissionen att förändra det rigida regelsystemet för att säkra ett framtida effektivt, fristående och högt respekterat ERC. Senast i oktober kommer Europeiska kommissionen att lämna sina förslag för ERC:s framtid utifrån rapporten.

Källa: Vetenskapsrådet.

Läs hela artikeln här.  

24 Aug 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information