FIREweek satte Luleå på Brysselkartan

Konferensen "FIRE and Living Labs - Future Internet by the people" hölls inom ramen för det svenska ordförandeskapet och förde samman aktörer från FP7,  EU:s ramprogram för forskning och utveckling, näringsliv och internationella organisationer. 

Konferensen samlade de främsta aktörerna inom framtidens Internet och Living Labs  - interaktionsmiljöer för brukare och utvecklare för att skapa nya IT-produkter och tjänster.

För dig som missade konferensen finns alla presentationer här .

 

20 Aug 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information