Gröna korridorer

Projektet drivs av Logistikforum, en gemensam plattform för logistikområdets olika intressenter; näringsliv, forskning och politik. Syftet med Gröna korridorer är att skapa samverkan mellan samhället, näringslivet och forskningsvärlden. Miljöanpassade transportlösningar ska prioriteras  i den nationella, och regionala, åtgärdsplaneringen och EU:s transportpolitik kan utvecklas bland annat genom att skapa gröna transportkorridorer till och från Norden.

En grön korridor ska bland annat innehålla logistiklösningar med dokumenterat minskad miljö- och klimatpåverkan, en koncentration av nationell och internationell godstrafik på långa transportsträckor, och ett optimalt utnyttjande av trafikslagen. Genom att satsa på geografiska transportkorridorer kan man anta gemensamma prioriteringar för att avskaffa exempelvis flaskhalsar, eller visa upp goda exempel.

Gröna korridorer är även ett nyckelbegrepp i processen med revideringen av TEN-T.

Läs mer om Gröna korridorer

/Karla Wixe

 
01 Jun 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information