Hjärtcentrum i Umeå deltar i EU-projekt kring ärftlig hjärtåkomma

Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå ska delta i ett EU-finansierat forskningsprojekt kring hjärtåkomman ärftlig dilaterad kardiomyopati (DCM), en sjukdom där hjärtats pumpförmåga är försämrad. Professor Anders Waldenström vid universitetssjukhuset i Umeå är svensk deltagare i projektet och han har tilldelats 1,2 miljoner kronor för projektet, enligt ett pressmeddelande från Västerbottens läns landsting.

EU-projektet, som leds från Italien, är ett multidisciplinärt projekt där elva partners från åtta länder samarbetar kring hjärtåkomman. Projektet ska överföra framforskad kunskap kring orsaker till, diagnos för, och sjukdomsförlopp hos DCM, till klinisk praktik, och föreslå nya behandlingsmetoder.

Denna hjärtåkomma drabbar i genomsnitt en individ på 2500 och är, vid sidan av hjärtinfarkt, den främsta orsaken till hjärttransplantation och hjärtdöd bland ungdomar och unga vuxna. Årligen dödar sjukdomen cirka 10 000 personer i Europa. I omkring 50 procent av de familjer där sjukdomen finns, är fler än en medlem drabbade.

Anders Waldenström arbetar vid Centrum för kardiovaskulär genetik, vilket samlar resurser från landstingets Hjärtcentrum och Umeå universitets institutioner för Folkhälsa och klinisk medicin, och Medicinsk biovetenskap.

Mer information om Hjärtcentrum i Umeå

/CB

03 Nov 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information