Kommissionen publicerar ett nytt nummer av research*eu

Den belyser EU:s regionala forskningspolicy, finansieringsmöjligheter för kunskapsintensiva, konvergens och avlägsna regioner, såväl som goda exempel från de första projekten som är finansierade av EU:s budget.  

Förra numret från september 2008 behandlade bland annat konkurrensen och hållbarheten för den europeiska turismen.

Läs research*eu

/Torbjörn Lindahl

 

 

 

 

 

05 Maj 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information