Marco Polo II - EU:s program för projekt inom miljöinriktade transporter

2009 års ansökningsomgång för EU:s program inom transportområdet Marco Polo II.

Stöd ges för 5 projektformer:
1. Trafikomställning
2. Katalysatoråtgärder
3. Motorways of the sea (MoS)
4. Trafikundvikandeåtgärder
5. Projekt för gemensamt lärande.

Projektlängd är upp till 24 månader för Gemensamt lärande, 36 månader för trafikomställning och upp till 60 månader för övriga projektformer. Sökande kan vara kommersiella aktörer från EU27 eller andra deltagande länder. Projekt genomförs på territoriet av minst 2 EU-länder eller 1 EU-land och 1 angränsande tredje land t ex Ryssland, Norge.

  2009 års budget är EUR 62 miljoner att fördelas på ungefär 35 projekt.

Nytt för i år att €2 ges (istället för €1) per varje 500 tkm som flyttas över samt att utlysningsperioden är öppet i 3 månader (istället för tidigare 2 månader).

  Stödberättigade kostnader är:
- Personal
- Resor
- Utrustning
- Förbrukningsvaror
- Konsulter
- Infrastrukturåtgärder (dock ej för Trafikomställningar eller Gemensamt lärande).   

Tröskelvärden per projektform.

1. Trafikomställning: 2 € per varje 500 tkm, eller högst 35% av stödberättigade kostnader.
Tröskelvärde: minst 80 miljoner tkm per år.
2. Katalysatoråtgärder: högst 35% av stödberättigade kostnader.
3. MoS: 2 € per varje 500 tkm eller högst 35% av stödberättigade kostnader. Tröskelvärde: minst 250 miljoner tkm per år.
4. Trafikundvikande: 2 € per varje 500 tkm eller 35% av stödberättigade kostnader. Tröskelvärde: 80 miljoner tkm per år.
5. Gemensamt lärande 50% av stödberättigade kostnader dock högst €250.000 per projekt.

Projektstart kan vara fr o m den 1 juli 2008, dock täcker EU-stödet enbart de kostnader som uppkommer efter deadline för inlämnande av ansökan vilket i år är den 8 maj. Under juli/augusti 2009 publiceras listan över projekt vilka beviljtas EU-stöd.

/MM

Läs mer

05 Mar 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information