Missa inte ForskarFredag den 25 september i Luleå och i Skellefteå!

Ett dussintal forskningslaboratorier, universitet och företag runt om i Europa öppnar sina dörrar och låter besökare ta del av intressanta experiment, få testa på olika redskap och instrument men även ställa de frågor som man alltid undrat över.

Sedan 2006 har de svenska forskningsrelaterade aktiviteterna knutits samman under namnet ForskarFredag och i år går det att ta del av detta evenemang på 16 orter runt om i Sverige.

ForskarFredag riktar sig främst till barn och ungdomar men alla med intresse för forskning är välkomna att delta.

På EU-kommissionens hemsida finns mer information.

Läs mer om Researchers in Europe

Läs mer om Researchers' Night

Läs mer om ForskarFredag på Campus i Skellefteå

Läs mer om ForskarFredag på Kulturens Hus i Luleå

/Maria Estefors

24 Sep 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information