New Worlds – New Solutions

Konferensen New Worlds - New Solutions, som hölls i Lund den 7-8 juli 2009, inledde det svenska ordförandeskapet och anordnades med målsättningen att lägga en grund för den framtida europeiska forsknings- och innovationspolitiken samt det kommande ramprogrammet för forskning och innovation (FP8 2014-2020).

Konferensrapporten " Research and Innovation as a basis for developing Europe in a global context" sammanfattar sessionerna och redovisar även talen från talen från högskole- och forskningsminister Tobias Krantz och kommissionär Janez Potocnik vid Europeiska kommissionens DG Forskning.

Lund Declaration, som presenterades under konferensen och överlämnades till Tobias Krantz, hänvisar till nödvändigheten att förändra den europeiska forskningspolitiken och inrikta sig på att ta sig an de globala utmaningarna som klimatförändringar och pandemier i stället för att stagnera genom byråkratiska strukturer.

 

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Konferensrapport

Lund Declaration

 

/ Maria Estefors

11 Dec 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information