Projekt från norr prisades i Bryssel

I år har fem projekt belönats i tre olika kategorier. I kategorin Forskning, teknisk utveckling och innovation belönades ett projekt från Wales och ett från Belgien. Ett franskt och ett tyskt regionalt projekt fick pris i kategorin Anpassning till eller minskning av klimatförändringar. I den tredje kategorin Audiovisuellt deltagande i uppmärksammandet av sammanhållningspolitiken belönades en grekisk region.

För norra Sveriges del kan vi glädjas åt att ett av juryns speciella omnämnanden gick till projektet ROADEX, där ledande part är Vägverket Norr. ROADEX är ett transnationellt Interreg projekt mellan aktörer i Sverige, Norge, Finland, Island, Grönland och Skottland. Samarbetet har bland annat haft som mål att utveckla nya sätt för interaktiv och innovativ skötsel av lågtrafikerade vägar i norra Europas glest befolkade områden. Detta har lett till att nya tekniker och användningsområden som är särskilt anpassade för de norra regionerna och deras befolkning har utvecklats.

Vi på North Sweden gratulerar!

Läs mer

/Karla Wixe

17 Feb 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information